Distance Vector یا Link State !

سعی میکنم کم کم بعضی از محتوا را که نیاز به بحث و بررسی زیاد دارند به صورت ویدیویی ضبط کنم ، ولی خوب برای شروع این بد نیست! خیلی سریع بریم سراغ بررسی الگوریتم های DV و LS ! شاید برای خیلی از افراد تازه کار که می خوان تازه شروع کنند به خوندن دوره ی CCNA ، یادگیری پرتکل هایی مثل RIP و EIGRP به مراتب خیلی راحت تر از OSPF بوده است. اما در این میان یک 'چرا' بسیار بزرگ وجود دارد. آفرین!!! دلیل آن استفاده ی پرتکل OSPF از الگوریتم Link State است که الگوریتم به مراتب پیچیده تری از الگوریتم Distanc...
بیشتر